0

მამაჩემის ბოზი ვიყო

ან მამის ბოზი ვიყო - გამოიყენება ძველა გოგოების იმ კატეგორიაში ,რომლებსაც რაღაც ნათქვამის გასამტკიცებლად რაიმეს მოშველიება ჭირდებათ. (ბიჭებში გვხვდება - ბოზის გაზრდილი ვიყო)

,,მამაჩემის ბოზი ვიყო ,თუ ვტყუოდე"