0

გადაჭინჭილება

მოფსმის სინონიმი რომელსაც იყენებენ ბავშვთან საუბრისას

–მიდი დედა, ფანჯრიდან გადააჭინჭილე არაფერი უჭირს