0

ნივიჟუ

ეს იგივეა, რაც დასინვა. ქმედება, რომლის დროსაც ადამიანის არსებობას არ იმჩნევ. დასინვისაგან განსხვავებით „ნივიჟუს ჩარტყმა“ გულისხმობს ქუჩაში შემხვედრი ნაცნობის უგულებელყოფას

„-აუ მარიამმა ისეთი ყლე ნივიჟუ ჩამირტყა რო რავი.“

0

ნივიჟუ

იგივე *ლეზე დაკიდება. ძირითადად ადამიანები ამ ჟესტით თავიდან ირიდებენ დიდი ხნის უნახავი მეგობარს ან ნაცნობის ნახვას.

-აუ გიომ ნივიჟუ ჩამირტყა