0

ტუდა აბრატნი

A პუნქტიდან B პუნქტში და შემდეგ უკან A პუნქტში გადაადგილების მარშრუტი. ძირითადად გამოიყენება ავტომობილის საწვავის ხარჯის გამოსათვლელად.
ან თვითმფრინავის ორი გზის ბილეთი. პ.ს. ძირითად შემთხვევაში "აბრატნი"ბილეთს არავინ იყენებს.

ბიჭო გიო შენ მანქანას ბათუმამდე ტუდა აბრატნი რამდენი უნდა ბენზინი??