1

კაი ყლორტია

იტყვიან მდედრობითი სქესის არსებაზე, რომელის სექსუალური ექსპლუატაციაც დიდად სასიამოვნო შეიძლება იყოს.

კაი ყლორტია. გახერხავდა კაცი.