0

ზუბი

უთანხმოება ორ პიროვნებას შორის, რომელიც დროის გარკვეულ მონაკვეთს მოიცავს.

- ზუბში ვარ მაგასთა სმნ.