0

უტრაკო ყარაჩოღელი

ეპითეტი, რომელიც გამოხატავს თავმომწონე ადამიანს, რომელიც მუდამ ხაზს უსვამს საკუთარ შესაძლებლობებს, მაგრამ სინამდვილეში არაფრის თავი არ აქვს.

- აი გადი რა შე უტრაკო ყარაჩოღელო