0

ყლესავით დავთვერი

განმარტავს სიტუაციას როდესაც ალკოჰოლის გადაჭარბებულად მიღების შემდეგ ძალიან დათვერით

-წუხელ იმდენი დავლიე რომ ყლესავით დავთვერი.