0

ჭანჭლები

სათესლე ჯირკვლების ალტერნატიული დასახელება
ძირითადად გამოიყენება ბებია-ბაუების მიერ როდესაც ისინი აპირებენ ენაცვალონ შვილიშვილს ყლე-ყვერში

გენაცვალე ჭანჭლებში