0

თესლაობა

იმის კეთება რაც არ გძალუძს

თუ არ შეგიძლია რას მეთესლავები?

0

თესლაობა

ადამიანი რომელიც ზედმეტად ცდილობს თავი მაგარ ტიპად გამოიყვანოს საზოგადოებაში

ნახე რას დათესლაობს