3

ატასა

ატასა, ატასაზე დგომა, ნიშნავს რაიმე კრიმინალური აქტის ჩადენის დროს, ძირითადად ქურდობის პროცესში ე.წ პაძელნიკის დაზღვევას.
ის მას ატასაზე დაუდგა - ანუ იგი ობიექტის გარეთ დარჩა და სიტუაციას გარედან აკონტროლებდა, რომ რაიმე " ჩეპეს " შემთხვევაში დროული ინფრომაცია მიეწოდებინა პაძელნიკისთვის.

აბრეზ აბრეზ გამო,
რატო?
ვიღაცა მოდის