0

ქინძაობა

პროცესი რომელიც აღწერს ორ პირს შორის სექსუალურ კავშირს. სიტყვა იხმარება უფრო უცენზურო ანალოგების შესაცვლელად და თავადაც აღნიშნავს პროცესის უფრო ლაით და მოკლე ვარიანტს.

გია და ლამარა რას შვებიან?
ქინძაობენ!
დაიგინე.
გია ვიყო.