0

სიგარეტი

საგანი, რომელსაც თუ გოგო ჩაიდებს პირში, მაშინ სხვა რამესაც ჩაიდებს, რაც ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ იგი არ არის ოჯახში შესაშვები

გოგო თუ სიგარეტსაც ჩაიდებს პირში, ესეიგი სხვა რამესაც ჩაიდებს

0

სიგარეტი

სიგარეტის მოწევა კლავს ადამიან სიგარეტი იწვევს სიმსივნეს

მაგრამ მაინც ეწევიან ადამიანები