0

გადაყლეებული

გაყლევებულისგან იმით განსხვავდება, რომ ამ ზე აღმატებულ მსგომარეობაში მყოფ ფრაზას მხოლოდ ნარკოტიკის მიღების შემდეგ ხმარობებ. როცა მაგალითად ამფეტამინი ყლესავით გაქ ნაყნოსი და მოწეული ერთად და ვიღაცას უყვები მეორე დღეს რა გადაყლეეებული იყავი კლუბში)))

- რა ქენი გუშინ გაგისწორდა?
- აუ იმენა გადაყლეებული ვიყავი.