0

ერთი ბომბონერი არ ვიყიდოთ?

მანდილოსბის შესაბმელად წასული მამაკაცის სიტყვები თავის ძმაკაცისადმი რომელსაც ბომბონერის ფული არ აქვს და ამ სიტყვებით დახმარებას მას თხოვს

-რა უნდა აიტანო რო ახვალ?
-რავი ერთი ბომბონერი არ ვიყიდოთ?