1

ამიდგა ბოზიშ

როდესაც მაგარი გოგო გაივლის...

(გაიარა მაგარმა გოგომ)
-ამიდგა ბოზიშ