1

ზურგს ხელი ჩააყოლე

ესკითხვა ისმის ძირითადად იმ შემთხვევაში როდესაც ვინმე რაიმე ალოგიკურს იტყვის ან იკითხავს.ესაა ზუსტი ინსტრუქცია იმის გასაგებად აქვს თუარა ვინმეს შიგ.
ხშირად გამოიყენება "შიგ ზომ არ გაქვს?"-ის გარეშეც.

-ბიჭო ასი ლარი მასესხე რა
-სადმაქვს ასი ლარი? აბა ზურგს ხელი ჩააყოლე

0

ზურგს ხელი ჩააყოლე

ამ წინადადებით მივმართავთ ადამიანს რომელზეც ეჭვი გვაქვს რომ *იგ აქვს!

-აბა ზურგს ხელი ჩააყოლე!
-არმაქ შიგ!