0

სმნ

ე.წ. „სიმონ” (გამოიყენება იმერულ კილოში).მიმართვის სახეობა.

რავახარ სიმონ!