1

რაღაცნაირი

ხშირად გამოყენებადი ,თუმცა დღემდე გაურკვეველ რაღაცასთან ასოცირებადი სიტყვა , მისი მოხმარება გახშირდა ქართულ იუთუბ სივრცეში რევოლუციური ტრიუმფის შემდეგ სადაც ბოვშვებმა გაიმარჯვეს და ჩამოყალიბდა რაღაცნაირი არხი.

- რაღაცნაირად ვარ -რაღაცნაირად მისწორდება (ანუ არ იცის რატო უსწორდება მაგრამ,შეეცი და უსწორდება). -შე რაღაცნაირო. ( ძირითადად გოგოები იყენებენ როცა ბიჭი მოწონთ ოგონდ ვერ ჩამოყალიბდნენ რატო)