0

ანიმეობა

რამის ან ვინმეს მიმსგავსება იაპონურ ანიმაციურ პროდუქციასთან ნეგატიურ კონტექსტში.

მაგას რა მაყურებინებს, მაგარი ანიმეობაა!