1

ლარიანა

მეგობრის სპეციფიკური ნაირსახეობა, აღნიშნული ტიპის მეგობრის მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს 1 ლარის ოდენობის თანხის ონლაინ ტოტალიზატორში ჩარიცხვა

-რავა ხარ ძმა?
- რავი შენ რავა ხარ ?
- არამიშავს, ძმობასგაფიცებ ლარიანი არგაქ აჭარაზე რო ჩამირიცხო?