0

ავსტრიის დედაქალაქში გაშვება

ავსტრიის დედაქალაქში (ვენაში) გაუშვა.ეს ფრაზა,როგორც წესი "გაჩხერვასთან" მიმართაბაში გამოიყენება,მაგრამ შეიძლება იყოს გამოყენებული ნებისმიერი სხვა ნარკოტიკული საშუალების შემთხვევაშიც.

- ბიჭო ლევანამ სად წაიღო ტო მთელი ფული?
- ღადაობ,სად წაიღებდა ავსტრიის დედაქალაქში გაუშვა:))

0

ავსტრიის დედაქალაქში გაშვება

ავსტრიის დედაქალაქში (ვენაში) გაუშვა.ეს ფრაზა,როგორც წესი "გაჩხერვასთან" მიმართაბაში გამოიყენება,მაგრამ შეიძლება იყოს გამოყენებული ნებისმიერი სხვა ნარკოტიკული საშუალების შემთხვევაშიც.

- ბიჭო ლევანამ სად წაიღო ტო მთელი ფული?
- ღადაობ,სად წაიღებდა ავსტრიის დედაქალაქში გაუშვა:))