2

ყლეხაარ შვილო ?

მეტად ფილოსოფიური კითხვა, რომლითაც მამა მიმართავს შვილს ,როცა ეს უკანასკნელი რამე ყლეობას ჩაიდენს.მსგავსი ფრაზა შეიძლება გამოიყენო შენზე ასაკით პატარა პიროვნებაზეც.

-მამა მგონი ჩავიფსიი
-ყლეხაარ შვილო ?