0

უცხო სიტყვათა ლექსიკონი

უცხო სიტყვათა ლექსიკონი ეს არის, იმ სიტყვების ახსნილი ვერსიები რომლებიც ჩვენთვის უცნობია, მიუხედავად ამისა, მაინც ჩვენეულ ინტერპრეტაციას ვაწვებით ვიდრე ლექსიკონს

უცხო სიტყვათა ლექსიკონი რათ მინდა ის კი არ ვარ...