ვარეფრეშო უკვე? - განმარტებები - ბიძერი
0

ვარეფრეშო უკვე?

ტოტალიზატორის ანგარიშზე შემწეობის მიღების წინა მდგომარეობა.

ვარეფრეშო უკვე ?