0

ბიჭი ჯობია

ბიჭი ჯობია გამოიყენება იმ შემთხვევაში როდესაც ბიჭის ნათესაობას სურს ნათლად დააფიქსიროს მოსაზრება იმის შესახებ რომ ბიჭი ვიზუალურად გოგოს აშკარად სჯობს.

-რა ბიჭია რაბიჭი
- კაი გოგოა მაგრამ ბიჭი ჯობია