0

მზექალა

ერთი შეხედვით ქალის სახელი .....

გოგიტამ თავის შვილს მზექალა დაარქვა , თუ არ ივარგებს გადაკეთებაც არ გაუჭირდება