0

წასულები

სიტყვა რომელზეც გაჩერება არ შეიძლება

-შეავსე ბიჭო რასმიყურებ მაგაზე გაჩერება არშეიძლება

0

წასულები

სადღეგრძელო, რომელზე გაჩერებაც რატომღაც არ შეიძლება

შეავსე ლადო წასულებზე გაჩერება არ შეიძლება