1

მიმიშვით მე ჩავღთავ მაგარს

სიტყვა რომელსაც წარმოთქვავს ჩაყლევებამდე მთვრალი პიროვნება რომელსაც იმმომენტში თავი martin garrix-ი გონია

გონია martin garrix თავი მაგრამ მაქსიმუმ დოლია ვარავსკაიას ჩართვა გაქაჩოს