0

რასხოდი/გარასხოდება

როდესაც მაზიანზე თამაშში დამარცხების შემდეგ, დამარცხებული ინიციატივით გამოდის და ითხოვს ხელმეორედ თამაშს, საკუთარი ღირსების დასაცავად და წაგებულის ჩაბარებისგან თავის ასარიდებლად. როგორც წესი, იმ შემთხვევაში თუ მოთამაშე თავდაპირველი დამარცხების შემდეგ, რასხოდსაც წააგებს, ვალდებულია წაგებული გააორმაგოს.

-მოდი ფუტბოლი მოვცხოთ მაზიანზე.
-რასხოდებს ვაართ?

-რასხოოოდ!-(გარასხოდების შემთხვევაში).