1

პაშოლ დვა ხუი/ტრი ხუი

თავდაცვითი, საპასუხო ფრაზა, როდესაც პირველი მოსაუბრე, მეორე მოსაუბრეს მიუთითებს ხუისკენ მიმავალ გზაზე. უკიდურეს შემთხვევაში თავდაცვას ის მოსაუბრე იყენებს, რომელმაც პირველმა მიუთითა ხუისკენ. ხშირად პაექრობა აქ მთავრდება, რადგან მოსაუბრეებმა მეტი რუსულად თვლა არ იციან.

-იდი ნახუი
-პაშოლ დვა ხუი
-ტრი ხუი