3

რასიზმი

რომელიმე სხვა რასის დამცირება ან ჩაიგვრა
(რაიმე სახის დისკრიმინაცია,დაცინვა)

რასგავხარ, ფუ შე ზანგო