0

ბაყვნარი

გამოიყენება ქალის სხეულის აღსაღწერად(ფეხის მიდამოებიდან თეძომდე). განსაკუთრებით გამოიყენება ისეთ შემთხვევებში, როდესაც მდედრობითი სქესის ადამიანს მიმზიდველი ბარძაყი აქვს.

- შეხედე შეჩემა
- აუ რა ბაყვნარია