0

გავძუყნე

როდესაც რაღაცას ვიღაცას დაანგრევ გააცალმტვერებ და მისგან არაფერს დატოვ.

-აუ ბიჭო ჯემალა როგორ გავძუყნე იცი?

-არ გშია შეჩემა?
-აუ არა ბიჭო წეღან კვერცხი მივძუყნე