0

ნიჩიო სებე

გამოიყენება გაკვირვების , აღტაცების გამოსახატავად.

- ბიჭო გაიგე ანზორას ახალი მანქანა უყიდია
- ნიჩიო სებე.