1

თსუ მარტო სახელია დარჩენილი

დამოკიდებულება ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებისა თსუს მიმართ

-ბიჭო იმ დღეს თსუ-ში ვიყავი გადასული
- კარგი რა თსუ მარტო სახელია დარჩენილი