0

ჩაჯმამდე ვიცინე

სიტუაცია,როდესაც ხუმრობა იმდენად სასაცილო იყო,რომ მსემნელს სპენქტორები მოეშვა და ჩაიჯვა.

#გუშინ დაბოლილზე ისეთი შუტკა გააძრეს ჩაჯმამდე ვიცინე