0

გავამუტელე

ხშირად გამოყენებადი სიტყვა, რომელიც აღწერს თუ რა მაგრად იცემა ოპონენტი

#გუშინ იმდენი ვურტყი გავამუტელე