0

ზამესი

ქაოსური სიტუაცია (საცობი, რიგი, ბევრი ხალხი), როცა იქ ყოფნა მოწყენილობასა და უსიამოვნო განცდას გიქმნის. აუცილებელი პირობა, რომ სიტყვის ხმარებისას თან შეჩემა უნდა სდევდეს.

- ბიჭო, მიდი რა პეკინით გადი
- 6 საათია ზამესია შეჩემა