0

აყლეოზი

მომენტი როცა გამოყლევდები დაიღლები გეძინება და ყველაფერზე ყლესავით იჯვავ სიცილით

-რაგჭირს შეჩემა აყლეოზი დაგეწყო?
-(სიცილი)

0

აყლეოზი

გამო*ლევების უმაღლესი სტადია.
ესეთი დიაგნოზით დადიან ძირითადად ალკოჰოლის და ნარკოტიკული საშუალებების გადამეტებული მიღების შემდეგ.

ტიპი ისე დათვრა რომ, გაშიშვლდა და ქუჩაში სირბილი დაიწყო.
მოკლედ აყლეოზი დაეწყო

0

აყლეოზი

უმეტეს შემთხვევაში ქალური დაავადება, ფიქრთა ნაკადის ძნელად კონცენტრირება, რაც გამოწვეულია მის ცხოვრებაში მამაკაცის არ არსებობით.

ჩემი მამიდა ისეთი აგრესიულია ნამდვიმად აყლეოზი სჭირს.