1

მოგიტყან ოჯახის ალბომი

შეგინების ერთ-ერთი ნაირსახეობა, როდესაც შემგინებელს არ სურს რომ გამორჩეს გინების ობიექტის არცერთი წინაპარი, ნათესავი, მეგობარი ან ნაცნობი და აგინებს ისეთ სიმრავლეს სადაც ეს ყველა ზემოთ აღნიშნული ერთადაა თავმოყრილი.

მოგიტყან ოჯახის ალბომი...