0

ჩმპრშშვც

აბრევიატურა გამოთქმისა - "ჩემი პირში შევეცი". ძირითადად, გაკვირვების გამომხატველი წინადადება. ხშირად გამოიყენება ონლაინ ჩატში ძმაკაცებს შორის საუბრისას.

-ბიჭო, დღეს ლექტორი ვცემე!!
-ვააახ, ჩმპრშშვც!