0

ყვაჯიმფორტე

ყვაჯი-(მეგრულად ყვერი) ყვაჯიმფორტე არის პრეპარატი რომელიც შველის დაყლევებას, ხშირად ურჩევენ ისეთ ადამიანებს რომელთაც აქვთ დაყლევების სიმპტომები.

რაღაც დღეს უყლევებ წადი ყვაჯიმფორტე დალიე.