0

დეგეცი!

იგივე შეგეცი. გამოიყენება ძმაკაცებს შორის სახუმარო სიტყვად, ან მადლობის მოსახდელად, ან ისე, უბრალოდ. (ძმაკაცისათვის ხომ გითქვამთ უბრალოდ, შეგეციო)

- კაკო, გაიხარე, ჩემი ძმა ხარ!
- დეგეცი!