0

სახლში იციან აქ რომ ხარ?

გამოთქმა გამოიყენება ძლიერი გაკვირვებისას. როდესაც ადამიანი ვერ გვაჯერებს რაიმე არგუმენტს, თუნდაც ამბობს, ან ითხოვს ისეთ რამეს, რაც წარმოუდგენლად მიგვაჩნია.

- რა ღირს პომიდორი?
- 3 კილო ლარი.
- 5 კილოს მომცემ ლარად?
- სახლში იციან აქ რომ ხარ?