0

ტრაკში "პაჟრის" ქონა.

მოუსვენარი ადამიანი, ის ვინც ვერ ისვენებს ერთ ადგილას, სულ ცქმუტავს, აწუხებს სხვებს. თითქოს სხეულის შიგნით იწვება, ხანძარი("პაჟარი") აქვს.

- დაწყნარდი ბიჭო, მოისვენე! რა იყო, ტრაკში "პაჟარი" გაქვს?