0

ტყვნის გაჩენა

მუქარის გამომხატველი გამოთქმა. ამბობენ მაშინ, როდესაც რაიმე არასასიამოვნო ადგილას აპირებენ წასვლას, მაგალითად ჩხუბში, ან ვინმეს ტელეფონში საუბრისას ემუქრებიან.

- ეხლა მოვალ მანდ და ტყვნას გაგიჩენ.
- წამოდი ერთი დავერიოთ იმ ახვრებს, ტყვნა გავუჩინოთ.