0

დავადე მოშნად

ამ სიყვის გამოყენება ხდება მაშინ, როდესაც მაჩო და ბაბნიკმა ბიჭმა გოგო მიატოვა(მიაგდო).საქმე ისაა,რომ ხშირ შემთხვევაში პირიქით გოგო ადებს ამ სუბიექტს, მაგრამ ამას საძმაკაცოში ხო არ იტყვის კაცი

#-კიდე ხვდები იმ ნაშას?
#არაა შეჩემა რამდენი ხანია დავადე მოშნად.