0

რაღადროს ამის ბავშობაა?

რიტორიკული კითხვა,რომელსაც ბიძაკაცი სმის მომენტში ეკითხება ცოლს.ეს ხდება იმ მომენტში,როდესაც ზემოთხსენებული ოღრაში არასრულწლოვანთან ერთად სვავს

#რაღა დროს ამის ბავშვობაა ვერ უყყრებ ჩემზე მაღალია