0

ჭამე შე ბოზო.

გამოიყენება სლოტების აპარატებთან მოთამაშეების მიერ (ძირითადად ყვირილით და აგრესიით) როდესაც ისინი აპარატში ფულს აცურებენ თამაშის გასაგრძელებლად.
ამ ფრაზის წარმოთქმის დროს სიგარეტის კვამლისგან შეწუხებულს ძირითადად ის თვალი რომელ მხარესაც სიგარეტი უდევს მოხუჭული აქვს.

ჰაა... ჭამე შე ბოზო ჭამე...